Document d’al·legacions lliurat per Ad Hoc al Departament (14 de març de 2008)