Resposta dels diputats Manuela de Madre i Daniel Font a les propostes del Manifest en defensa de la filosofia a secundària.

Associació Ad Hoc –
Filosofia a secundària

Barcelona 05 de juny de 2008

Benvolguda amiga,

Us faig arribar aquesta carta en relació a la reunió que varem mantenir a la seu del Parlament, i també en relació a les diferents converses telefòniques realitzades, per iniciativa vostra o nostra, sobre el tractament de l’assignatura de Filosofia en el marc de les propostes del nou decret del Batxillerat. Encara que el resultat final de les gestions realitzades no coincideix amb la totalitat de les demandes que fèieu, he volgut escriure-us perquè conegueu la informació que ens han facilitat, sobre la que es fonamenta la posició del departament d’Educació.

Com sabeu, el nou decret proposa incrementar l’horari de les assignatures de modalitat. Les raons d’aquest canvi obeeix a la convicció generalitzada que és necessari adaptar el batxillerat a un nou règim en el que l’alumnat pugui escollir més àmpliament. Es tracta en definitiva de passar d’un batxillerat més uniformat a un batxillerat més variable, en funció de les expectatives de futur de cada alumne. D’acord amb la informació disponible, sembla que aquest és el camí dels ensenyaments postobligatoris a tot Europa on la optativitat de les assignatures del batxillerat arriba a superar el setanta per cent dels horaris disponibles en la majoria de països. Aquesta premissa d’una major optativitat és la que està a la base del nou decret i la que obliga, d’una manera o altra a ajustar assignatures i distribucions horàries respecte a situacions anteriors.

Com és lògic, en el moment que l’Administració ha optat per un model més decantat cap a la lliure elecció d’assignatures, s’ha obert un segon debat que és de quina manera s’ha d’ajustar una nova proposta horària basada en el nou model. La concreció d’aquest ajust pel que fa a l’assignatura de Filosofia el coneixeu bé, i d’acord amb la informació del departament, és resumeix de la següent manera: en el nou Batxillerat, Filosofia de primer es transforma en una nova matèria anomenada: Filosofia i Ciutadania. El currículum contempla una redistribució al llarg de l’escolarització, amb la incorporació de les assignatures Educació i Ciutadania i Educació Èticocívica en l’ensenyament obligatori i Història de la Filosofia de segon segueix com fins ara.

Segons ens comenten, la reducció d’una hora a Filosofia de primer -que és la mesura que objecteu-, i que ens heu comentat en diferents ocasions, es compensa per la possibilitat que l’alumnat pugui escollir una matèria de contingut filosòfic a través de les assignatures optatives de modalitat. En aquesta línia, el departament considera que la introducció de la nova assignatura de Psicologia i Sociologia, de contingut filosòfic, de quatre hores setmanals de duració, pot permetre gaudir d’un total d’hores de classe superior a la situació anterior a l’alumnat expressament interessat en la matèria. D’acord amb aquest plantejament, el que quedaria per aclarir és si és més o menys recomanable, o més o menys desitjable, reduir una hora d’obligatorietat i incrementar vàries hores d’optativitat, o mantenir la situació anterior. La opció del departament, com sabeu, ha estat la d’accentuar l’optativitat i assegurar més hores lectives per aquells alumnes que opten expressament per estudis de filosofia, però no per aquells que no hi opten.

Sé que no compartireu ben bé aquesta explicació. Però en qualsevol cas, també us vull fer notar que, en el marc de les properes propostes legislatives i particularment, la nova Llei d’Educació de Catalunya, el procediment curricular derivat de la LOE -que és el que ens ocupa- quedarà superat per una nova situació que, partint dels currículums existents, admetrà una major flexibilitat en l’aplicació curricular. S’intenta passar d’una cultura del currículum a una cultura de l’avaluació, en el sentit que els centres educatius acabin de fer seva la responsabilitat d’aplicar uns o altres horaris, segons decideixin, però amb un mateix nord que és garantir l’assumpció d’un cert nivell de competències de l’alumnat al finalitzar cada curs. És segurament en aquets marc que
les vostres consideracions tindran més possibilitats de ser assumides i podreu aconseguir les respostes que reclameu.

Ben cordialment i desitjant-vos el millor,

Rebeu una molt cordial salutació,

Manuela de Madre Ortega
Presidenta del Grup Socialista al
Parlament de Catalunya

Daniel Font i Cardona
Portaveu de la Comissió
d’Educació i Universitats al
Parlament de Catalunya