L’article del Dr. Salvi Turró i Tomàs, encara essent del 1991, manté tota l’actualitat.

Accés al document

Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, IV (1990-1991)